Nederlands bedrijfsleven verstevigt haar concurrentiepositie dankzij samenwerking

donderdag, 27 juli, 2017

De samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en de overheid is versterkt dankzij de topsectorenaanpak. Door private en publieke middelen gerichter in te zetten wegen de voordelen van de topsectorenaanpak op tegen de investeringen. Dit is een van de conclusies van het onderzoeksbureau Dialogic dat een evaluatie uitvoerde naar de effecten van de topsectorenaanpak.

Minister Kamp: “In de nu bijna afgelopen kabinetsperiode is veel geïnvesteerd in de samenwerking binnen de meest belangrijke sectoren van de Nederlandse economie zoals Chemie, High Tech, Energie en Agri&Food. Uit een externe evaluatie blijkt dat deze zogenaamde topsectorenaanpak effectief en doelmatig is. Nederland werd innovatieleider in de EU en op drie na de meest concurrentie-krachtige economie van de wereld. Maar het kan altijd nog beter. Onze investeringen in research & development liggen met 2 procent van het bruto binnenlands product weliswaar iets boven het Europese gemiddelde, maar om onze sterke positie in de wereld vast te houden moeten we doorgroeien naar 2,5 procent. Ik hoop dat het nieuwe kabinet het topsectorenbeleid zal voortzetten en de investeringen in research & development zal verhogen. Zo kunnen we onze welvaart en werkgelegenheid ook op lange termijn veilig stellen."

Topsectoren in ontwikkeling
De afgelopen vijf jaar stonden in het teken van het organiseren van samenwerking, privaat en publiek commitment en uitwerking van gezamenlijke ambities en programma’s. De volgende stap zijn de maatschappelijke uitdagingen op het gebied van veiligheid, klimaat, energie en gezondheid. Zo slaan in het cross sectorale project High Tech to Feed the World de topsectoren Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Agri & Food en  High Tech Systemen en Materialen de handen ineen. Een van de projecten gaat over robots en autonome landbouwmachines die 24 uur per dag, 7 dagen per week het land kunnen bewerken en veel zuiniger zijn dan de grote voertuigen die nu worden gebruikt. De robots worden elektrisch aangedreven, zodat er geen schadelijke uitstoot is. Dit soort voorbeelden maken onderdeel uit van de Kennis- en Innovatieagenda’s van de topsectoren die op korte termijn worden gepubliceerd. In de komende maanden worden die verder uitgewerkt.

Onderzoeksmethode
​De evaluatie werd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken door Dialogic uitgevoerd en begeleid door een commissie onder leiding van prof. Dr. Bart Verspagen. Voor deze evaluatie werd een nieuwe evaluatiemethode ontwikkeld door Dialogic in samenwerking met de Harvard Kennedy School for Public Policy. Samen met de eerdere evaluaties van de financiële beleidsinstrumenten van de Topsectorenaanpak (de PPS-toeslagregeling voor de TKI’s en de MIT ) is er nu een samenhangend beeld.

Lees hier :
Kamerbrief Evaluatie Topsectoren
Deel 1 - Hoofdrapport Evaluatie Topsectoren
Deel 2 - Evaluatie Topsectoren - Achtergrondstudie per topsector