Natuurlijke weerbaarheid tegen echte meeldauw

PROJECTINFORMATIE
Projectnummer: TU18007
Thema:  Duurzame Plantaardige Productie
Looptijd: 
2019 - 2022
Budget publiek: € 219.000
Budget privaat:  € 219.000
Projectleider: Kirsten Leiss / kirsten.leiss@wur.nl
Kennisinstelling: 
Wageningen Glastuinbouw

SAMENVATTING
Dit project onderzoekt de morfologische en/of chemische kenmerken achter natuurlijke weerbaarheid tegen echte meeldauw. Model is roos, maar de resultaten zijn overdraagbaar naar andere gewassen met vergelijkbare meeldauwproblemen. 

VOORTGANG 2019
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2019 van Natuurlijke weerbaarheid tegen echte meeldauw.