Natuurlijke weerbaarheid tegen echte meeldauw

PROJECTINFORMATIE
Projectnummer: TU18007
Thema:  Duurzame Plantaardige Productie
Looptijd: -
Budget publiek: € 219.000
Budget privaat:  € 219.000
Projectleider: Kirsten Leiss / kirsten.leiss@wur.nl
Kennisinstelling: 
Wageningen Glastuinbouw

SAMENVATTING
Dit project onderzoekt de morfologische en/of chemische kenmerken achter natuurlijke weerbaarheid tegen echte meeldauw. Model is roos, maar de resultaten zijn overdraagbaar naar andere gewassen met vergelijkbare meeldauwproblemen.