Naar een duurzame koolteelt (DKT)

PROJECTINFORMATIE
Projectnummer: 1605-048
Thema: Duurzame Plantaardige Productie
Looptijd: 2017 - 2019            
Budget publiek: € 240.000
Budget privaat:  € 240.000
Projectleider: Dhr. J. Kos / johankos@proeftuinzwaagdijk.nl
Kennisinstelling: Proeftuin Zwaagdijk

SAMENVATTING
De huidige koolteelt in Nederland ondervindt problemen die in de toekomst alleen nog maar groter worden wanneer er niet ingegrepen wordt. In Nederland wordt ruim 21.000 ha kool geteeld en is daarmee met 40% van het areaal vollegrondsgroenten de grootste gewasgroep. Kool is vatbaar voor ziekten en plagen waardoor het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen noodzakelijk hoog is. Dit brengt allerlei ongewenste effecten met zich mee. Als reactie hierop worden middelen verboden, of het gebruik hiervan ernstig beperkt. Voorbeeld hiervan is het gebruik van neonicotinoïden, dit zijn breed werkendeinsecticidendie schadelijke maar ook nuttige insecten doden.

Kool is een wereldproduct, het wordt overal gegeten en is prominent aanwezig als bestanddeel van de voorgesneden groentezakken in supermarkten. Er moet wat veranderen om voedseldiversiteit en voedselveiligheid niet in het geding te laten komen. 

Het doel van dit onderzoek is het opleveren van een aantal kansrijke systemen/strategieën voor duurzame koolteelt.

VOORTGANG 2017
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2017 van Naar een duurzame koolteelt (DKT).

VOORTGANG 2018
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2018 van Naar een duurzame koolteelt (DKT).

EINDRAPPORTAGE
Bekijk hier de eindrapportage van Naar een duurzame koolteelt (DKT).