MIT vanaf 17 april open voor innovatieve mkb-ers: dien uw aanvraag snel in!

donderdag, 5 april, 2018

Mkb’ers met een plan voor een innovatief product, proces of dienst kunnen in 2018 weer subsidie aanvragen binnen de MKB Innovatiestimuleringsregeling Regio en Topsectoren (MIT). Met de MIT-regeling wil de overheid innovatie bij het mkb stimuleren, van innovaties op het gebied van markt en ketens tot aan technologische innovaties. Er is voor 2018 € 55,75 miljoen beschikbaar voor kennisvouchers, innovatieadvies-, haalbaarheids- en R&D-samenwerkingsprojecten. Topsector T&U heeft een speciale MIT-nieuwsbrief uitgebracht, met hierin aandacht voor de beschikbare instrumenten, informatie over het het indienen en voorbeelden van ondernemers die via de MIT een bijdrage hebben ontvangen. 

Dien uw aanvraag snel in!
De aanvragen voor kennisvouchers, innovatieadvies- en haalbaarheidsprojecten kunnen van 17 april t/m 6 september  2018 ingediend worden. Wilt u een aanvraag indienen? Wacht dan niet te lang en dien deze bij voorkeur meteen in op de dag van de opening, 17 april a.s. Dan maakt u de meeste kans, mits het een kwalitatief goed voorstel is, op honorering. De MIT is een algemene regeling, waar ook veel andere sectoren gebruik van maken. In voorgaande jaren was de MIT dan ook binnen een aantal dagen overtekend. De aanvragen worden afgehandeld in volgorde van binnenkomst, dus hoe sneller uw voorstel binnen is, hoe beter. Het onderdeel R&D-samenwerking (tender) is open van 2 juli t/m 6 september 2018. 

Aanvragen
Ondernemers doen een MIT-aanvraag voor advies-, haalbaarheids- of R&D-samenwerkingsprojecten in de regio waar zij met het bedrijf zijn gevestigd. Binnenkort is de Loketwijzer MIT van RVO weer open, waar u kunt achterhalen in welke regio de aanvraag ingediend moet worden. De eLoketformulieren zijn begin april beschikbaar voor alle instrumenten behalve R&D. Voor dit instrument komt het formulier in juli beschikbaar.