Microbieel gezond water in de glastuinbouw

PROJECTINFORMATIE
Projectnummer: TU 17002
Thema: Energie en Water          
Looptijd: 2018 - 2020                    
Budget publiek: 330.000
Budget privaat:  340.000
Projectleider:   Jim van Ruijven / jim.vanruijven@wur.nl
Kennisinstelling: Wageningen UR 

SAMENVATTING
Telers moeten richting 2027 steeds meer gesloten gaan telen. Problemen met microbiologie in het watersysteem zijn een belangrijke oorzaak van lozingen en er is met een goede microbiologie ruimte voor verbetering van de teelt. In WP1 wordt gewerkt aan het beïnvloeden van de samenstelling van het recirculatiewater om een robuuste microbiële waterkwaliteit in het wortelmilieu te verkrijgen. Hierbij wordt met name gekeken naar het effect van (bepaalde fracties) organische stof op de microbiologische activiteit en soortsamenstelling van de microbiële gemeenschap. In WP2 wordt gewerkt aan het tegengaan en verwijderen van biofilm in emissieloze teeltsystemen, ter voorkoming van vestiging en verspreiding van pathogene micro-organismen door de kas. Er worden strategieën ontwikkeld die ervoor zorgen dat biofilm geen kans krijgt, terwijl de gebruikte technieken/ontsmettingsmiddelen geen negatief effect hebben op de kwaliteit van het recirculatiewater. Telers hebben hierdoor minder last van ziekten die zich via het water verspreiden en hoeven daardoor minder gewasbeschermingsmiddelen toe te passen.  

VOORTGANG 2018
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2018 van Microbieel gezond water in de glastuinbouw.

VOORTGANG 2019
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2019 van Microbieel gezond water in de glastuinbouw.