Meer weten over de Call 2019? Lees dan nu de special!

dinsdag, 16 april, 2019

Bedrijven en kennisinstellingen opgelet: de jaarlijkse Call van Topsectoren Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Agri & Food voor voorstellen voor onderzoek is weer open! Centraal staan de missies ‘Landbouw, Water, Voedsel’ uit het nieuwe missiegedreven innovatiebeleid van de overheid.  Topsector T&U heeft een speciale nieuwsbrief uitgebracht, waarin u alles kunt lezen over de Call 2019. 

Deze Call is bedoeld voor onderzoeksprojecten waarvoor bedrijven samen met erkende onderzoeksorganisaties een voorstel indienen. De projecten worden uitgevoerd via publiek-private samenwerking (PPS).  Het indieningsproces bestaat uit twee fasen. In fase 1 wordt een projectidee ingediend, dit bestaat uit een korte omschrijving van het beoogde onderzoek, de (voorziene) deelnemende projectpartners en kennisinstellingen en het gevraagde budget (indicatief), De sluitingstermijn voor het indienen van projectideeën is 15 mei 2019. Indienen kan alleen via de indienmodule.