Meer focus op topsectorenbeleid in Regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst'

maandag, 23 oktober, 2017

Rutte III zet het topsectorenbeleid voort, maar stelt aanvullende eisen. In de huidige opzet werken bedrijven, onderzoekers en overheden samen in negen sectoren, van agrifood tot water. Het nieuwe kabinet wil dat de gezamenlijke onderzoeksprojecten gericht zijn op ‘economische kansen’ in ‘maatschappelijke thema's’. Het regeerakkoord noemt er drie, maar dat blijken drie groepen van negen thema’s te zijn: energietransitie, duurzaamheid, landbouw, water, voedsel, quantum, hightech, nano en fotonica. 

Het regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst' is op 10 oktober door de fractievoorzitters Mark Rutte (VVD), Sybrand van Haersma Buma (CDA), Alexander Pechtold (D66) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) gepresenteerd.

Het mkb verdient volgens het kabinet een krachtiger rol in het innovatiebeleid. De regeling Mkb Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) en de innovatiekredieten voor het mkb worden daarom uitgebreid. Het kabinet investeert € 200 miljoen per jaar in fundamenteel onderzoek. Daarnaast komt € 200 miljoen per jaar extra beschikbaar voor toegepast onderzoek. Onderdeel daarvan is een extra investering bij grote technologische instituten die aantoonbaar aan marktbehoeften tegemoet komen en publiek-private samenwerking bij universiteiten en hogescholen met focus op bèta en techniek.

In het nieuwe Regeerakkoord is er dus veel aandacht voor techniek / technologie, toegepast onderzoek en voor publiek-private samenwerking. Er komen ook extra middelen vrij om de ambities te kunnen uitvoeren. Over hoe de extra middelen ingezet worden, is het Regeerakkoord op een aantal punten nog open. Dat geldt bijvoorbeeld voor de inzet van extra middelen voor toegepast onderzoek of de inzet van NWO. Daarnaast is een uitwerking nodig hoe de focus door de Topsectoren op specifieke thema's er uit zou kunnen zien. 

Er wordt nu hard gewerkt aan het nieuwe Kennis- en Innovatiecontract. Hiermee onderschrijven overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen de inhoudelijke ambities voor de topsectoren voor 2018 en 2019. Zodra deze klaar is, wordt het  voorgelegd aan het nieuwe kabinet. 

Het topsectorenbeleid is geïntroduceerd in 2010 om het Nederlandse kennis- en innovatiesysteem te versterken. Er zijn negen topsectoren: Agri & Food, Chemie, Creatieve Industrie, Duurzame Energie, High Tech Systemen en Materialen, Logistiek, Life Sciences & Health, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Water & Klimaat. Ook zijn er topsectordoorsnijdende initiatieven zoals ICT, nanotechnologie, biobased economie en de Sociale Infrastructuur Agenda (SIA).