Matchmaking workshop nieuwe call Fotosynthese op 16 mei 2019

maandag, 29 april, 2019

Publiek-private consortia kunnen financiering aanvragen voor een samenhangend, multidisciplinair fundamenteel onderzoek naar genetica en fysiologie van fotosynthese in hogere planten. Het programma beoogt op termijn een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de efficiëntie van fotosynthese van gewassen onder dynamische, natuurlijke (teelt)omstandigheden.

NWO organiseert een matchmaking workshop op 16 mei 2019 in Utrecht.  Wilt u deelnemen aan de workshop, stuur dan een mail naar photosynthesis@nwo.nl. De details en de calltekst vindt u hier. Deadline voor het indienen van aanvragen is 19 september 2019.

Het programma richt zich op het vergroten van de efficiëntie waarmee hogere planten de energie uit zonlicht benutten. Tijdens duizenden jaren gewasveredeling is de efficiëntie van fotosynthese blijven steken op het natuurlijke niveau van hooguit een paar procent. Daarom is in samenspraak met onder andere de topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en het Top consortium voor Kennis en Innovatie ‘Bio-based economy’ (TKI-BBE) dit programma ontwikkeld.

Een consortium van wetenschappers en bedrijven onderzoekt welke barrières verhinderen dat planten meer productie uit zonlicht weten te halen onder teeltomstandigheden. Het uiteindelijke doel is de ontwikkeling van efficiëntere gewassen. Dat betekent dat voor voedselproductie minder ruimtebeslag, water, bemesting, energie en andere inputs nodig zullen zijn. Verder brengt het de rendabele productie van meer hernieuwbare plantaardige grondstoffen voor de bio-based economy binnen bereik.