Masterplan Fusarium

PROJECTINFORMATIE
Projectnummer: 1605-079
Thema: Duurzame Plantaardige Productie
Looptijd: 2018 - 2021                  
Budget publiek: € 612.000
Budget privaat:  € 347.000
Projectleider:  Anne D. van Diepeningen / anne.vandiepeningen@wur.nl
Kennisinstelling: Wageningen University & Research

SAMENVATTING
Fusarium staat in de top vijf van de meest bedreigende plantenziekten ter wereld. De chemische bestrijding is lastig omdat middelen tegen Fusarium een relatief lage effectiviteit hebben. Daarnaast zijn een aantal middelen niet toegelaten of komen op termijn te vervallen. Ook in Nederland zijn de problemen met Fusarium de afgelopen jaren sterk toegenomen o.a. in de teelt van amaryllis, chrysant, gerbera, lisianthus, potorchidee en sla. Zo zijn er in de zomermaanden grote problemen met de teelt van sla en is Fusarium door latent zuur een sluimerend probleem in de bollenteelt met grote impact op de hele keten van vermeerdering via teler tot consument. Het Masterplan Fusarium beoogt een solide kennisbasis  te vormen voor het oplossen van de Fusarium problematiek in meerdere teelten. Deze kennisbasis bestaat uit vier pijlers: 1) Diagnostiek in de keten 2) Veredeling 3) Epidemiologie en 4) Biologische bestrijding binnen het weerbaar telen. 

VOORTGANG 2018
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2018 van Masterplan Fusarium.

VOORTGANG 2019
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2019 van Masterplan Fusarium.