Market Intelligence Voedingstuinbouw 2.0

PROJECTINFORMATIE
Projectnummer: KV1605 068
Thema: Consument, Markt & Maatschappij
Looptijd: 2017 - 2020      
Budget publiek: € - 
Budget privaat:  € - 
Projectleider: Johan Bremmer / johan.bremmer@wur.nl
Kennisinstelling: LEI Wageningen UR

SAMENVATTING
De PPS Market Intelligence Voedingstuinbouw 2.0 borduurt voort op de basis die in Market Intelligence Tuinbouw 2.0 gelegd is. Het dashboard wordt uitgebreid tot een portal waarop data, resultaten en MI tools te vinden zijn. Het doel van deze PPS is om op basis van relevantie marktinformatie bedrijven, ketens en sectoren in staat te stellen hun besluitvorming op korte, middellange en lange termijn te verbeteren. Het accent ligt op de ontwikkeling van tools voor en met de voedingstuinbouwketen.

De belangrijke tools zijn de Food Profiler App, waarmee near time consumptiegedrag gemeten wordt, de Global Detector, waarmee aan de hand van geografische maps op basis van meerdere indicatoren toekomstige productie- en afzetgebieden geïdentificeerd kunnen worden en forecasting tools, waarmee het effect van interventies in de markt voorspeld kunnen worden. Door toepassing van deze tools is het bedrijfsleven in staat om de unieke concurrentiepositie van Nederland in de wereld te versterken en uit te bouwen.

VOORTGANG 2017
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2017 van Market Intelligence Voedingstuinbouw 2.0.

VOORTGANG 2018
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2018 van Market Intelligence Voedingstuinbouw 2.0.

VOORTGANG 2019
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2019 van Market Intelligence Voedingstuinbouw 2.0.