Levensduur van kasdekmaterialen - van veroudering tot duurzaamheid

PROJECTINFORMATIE
Projectnummer: KV 1604-035
Thema: High Tech & Digitale Transformatie
Looptijd: 2018 - 2020                   
Budget publiek: € -
Budget privaat:  € - 
Projectleider:   Gert-Jan Swinkels / gert-jan.swinkels@wur.nl
Kennisinstelling: Wageningen UR

SAMENVATTING
Het doel van dit project is het ontwikkelen van een methode voor het bepalen van de levensduur van coatings op glas conform gebruik in de glastuinbouw en het bepalen van de diverse invloedfactoren op de veroudering. De innovatie binnen het project is de ontwikkeling van een nieuwe methode welke in de toekomst ook voor het testen van de veroudering van andere in de glastuinbouw gebruikte materialen (schermen, folies) binnen in de kas kan worden toegepast. Onderzoek naar duidelijke voor tuinbouwtoepassingen geschikte methoden, om de levensduur van kasdekmaterialen te bepalen, is economisch belangrijk voor de gehele sector. Als Nederlandse toeleveranciers hiervoor methoden in handen hebben verbeterd dit hun concurrentiekracht. 

VOORTGANG 2018
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2018 van Levensduur van kasdekmaterialen - van veroudering tot duurzaamheid.

VOORTGANG 2019
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2019 van Levensduur van kasdekmaterialen - van veroudering tot duurzaamheid.