Komkommers en paprika’s uit waterefficiënte en emissieloze kas

In ons oppervlakte- en grondwater zitten te veel stikstof-, fosfaat- en gewasbeschermingsmiddelen. De glastuinbouw speelt daar een rol in, omdat specifieke middelen worden aangetroffen in regio’s waarin de sector aanwezig is. Daarom gelden er steeds strengere normen voor glastuinbouwbedrijven. Zo mogen zij op grond van de Europese Kaderrichtlijn Water steeds minder stikstof en fosfaat lozen. Daar overheen kwamen maatregelen tegen gewasbeschermingsmiddelen. In 2018 moet het lozingswater voor 95% gezuiverd zijn van deze middelen. En in 2027 moet de sector nagenoeg emissieloos zijn. Tuinders willen minder lozen, maar hoe precies? 

Wat doet het project daaraan?
Binnen dit project hebben we afgesproken dat ‘minder lozen’ niet genoeg is. Een nul-emissie moet volgens de partners haalbaar zijn. In dit demonstratieproject hebben we in twee kasafdelingen de gangbare teelttechniek (met lozen) vergeleken met technieken en strategieën zonder lozen. We wilden vooral demonstreren dat emissieloos telen goed haalbaar is, zonder verlies aan opbrengsten en kwaliteit. 

Wat levert het op?
In de herfst van 2014 hebben we een eerste teelt met komkommer uitgevoerd. Resultaat: de productie én de kwaliteit van de emissieloze teelt lagen in lijn met de gangbare teelt. Van december 2014 tot begin november 2015 hebben we paprika geteeld. Ook hier waren productie en kwaliteit vergelijkbaar. In de referentieteelt is 4% van het water geloosd, wat neerkomt op 418 m3 per hectare per jaar. In de emissieloze teelt hoefde er niets geloosd te worden. Met bestaande technieken en strategieën (andere filters aanbrengen, vaker het drainwater analyseren, goed gietwater gebruiken), kunnen telers zonder te lozen dezelfde productie en kwaliteit behalen. Dit vergt soms wat aanpassingen, maar het is goed mogelijk. Er hebben zich geen onverwachte problemen voorgedaan. Telers moeten wel rekening houden met voldoende opslagcapaciteit om in te kunnen spelen op calamiteiten. Bijvoorbeeld als de ontsmettingsapparatuur uitvalt. 

Projectinfomatie
Projecttitel: Komkommer- en paprikateelt in waterefficiënte emissieloze kas 
Innovatiethema: Energie & Water
Projectnummer: PT15109
Looptijd: 2014-2015
Budget publiek: € 310.000
Budget privaat: € 200.000 cash en in-kind
Projectpartners: Grodan, Groen Agro Control, Agrozone, Infatechniek, Fiber Filtration, Elektravon-Haket, Plantenkwekerij Van der Lugt, Enza Zaden,  Wageningen University & Research

Meer informatie
Factsheet Komkommer- en paprikateelt in waterefficiënte emissieloze kas