Kick-off bijeenkomst ‘Transitie naar een duurzaam voedselsysteem’

maandag, 22 maart, 2021

Op dinsdag 13 april vindt de kick-off bijeenkomst ‘Transitie naar een duurzaam voedselsysteem’ plaats. In samenwerking met landbouw- en voedselpartijen zal dit programma onderzoeken wat duurzame voedselsystemen zijn en hoe we de transitie naar een dergelijk systeem in Nederland kunnen versnellen. Locatie: online - 13.00-14.15 uur.

Zowel de demissionaire minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) als van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) geven in een videoboodschap aan wat de rol en toegevoegde waarde is van dit onderzoeksprogramma van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Olivier De Schutter, onder andere co-chair International Panel of Experts on Sustainable Food Systems, zal een keynote houden ‘Towards sustainable food: three conditions for a successful transition’. Daarnaast zal de opzet en aanpak van dit NWA-programma kort worden toegelicht door Anita Hardon, bestuurslid van NWO, en Rob Hamer, voorzitter van de begeleidingscommissie.

Maar de kick-off zal vooral inzicht geven hoe experts uit de wetenschap en praktijk zich de komende drie jaar inzetten voor de transitie naar een duurzaam voedselsysteem. We kijken ernaar uit om u mee te nemen in onze ambities om te komen tot een beter begrip van het Nederlandse voedselsysteem, een nieuw ontwerp voor een duurzaam toekomstig voedselsysteem en sturingsmechanismen om de transitie naar zo’n voedselsysteem te realiseren.

AANMELDEN