Kennis & Innovatie

De Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen heeft de ambitie om wereldleider te zijn in succesvolle oplossingen voor mondiale maatschappelijke uitdagingen op gebied van tuinbouw en voeding en een groene omgeving. De inzet van de topsector voor de ontwikkeling van nieuwe kennis en innovaties is gebundeld in vier thema’s: 

  • Duurzame Plantaardige Productie: resistent en stressbestendig uitgangsmateriaal, ecologisch houdbaar, gezonde bodem, plantgezondheid, biodivers; 
  • Consument, Markt & Maatschappij: aankoop en consumptie van duurzame, veilige en gezonde producten, informatie en transparantie, consumentenvertrouwen; (nieuwe) groene grondstoffen, schoon en efficiënt transport, vermindering voedselverspilling, duurzame verpakkingen; 
  • Energie & Water: energie- en waterefficiënte productie, klimaatadaptatie; 
  • High Tech & Digitale Transformatie: ICT/Big Data, robots, sensoren, innovatieve materialen en andere technologieën die bijdragen aan versnelling van veredelingsprocessen (zoals fenotypering), robuust, klimaatslim, circulair produceren (Tuinbouw 4.0) en logistieke processen tot en met de consument.

Meer informatie over de innovatiethema’s, de betreffende contactpersonen en de bijbehorende projecten treft u op de pagina’s van de individuele kernthema’s.

De onderzoeks- en innovatieprojecten van Topsector T&U leveren belangrijke resultaten op. Een selectie van bijzondere projecten vindt u op de pagina Showcases.  Meer projecten treft u in de publicatie 'De oogst van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Een impressie' en in een serie gebundelde projectfactsheets. Een compleet overzicht van álle projecten vindt u op de pagina’s van de verschillende innovatiethema's.

Contact

Wijnie van Eck / Michiel Roelse
w.van.eck@tkitu.nl / m.roelse@tkitu.nl 
tel. + 31 (0)79-3681150