Kennis en modelkoppelingen voor borging voedselveiligheid in de groenten en fruit sector

PROJECTINFORMATIE
Projectnummer: TU18039
Thema: Consument, Markt & Maatschappij
Looptijd:
2019 - 2023
Budget publiek: € 420.000
Budget privaat: € 428.000
Projectleider: Hilko van der Voet / hilko.vandervoet@wur.nl
Kennisinstelling: Wageningen Plant Research

SAMENVATTING
De aandacht voor cumulatieve gezondheidseffecten van gewasbeschermingsresiduen groeit. Eind 2018 zal de EFSA voor het eerst berekeningen publiceren. Dit kan majeure effecten hebben op de risicobeoordeling, normstelling, handhaving en toelating van middelen. Dit project beoogt de private sector de mogelijkheden te geven om zelf cumulatieve risicoanalyses te maken mbt residuen van gewasbeschermingsmiddelen met hetzelfde werkingsmechanisme. Dit maakt effectieve residubewaking mogelijk en kan het consumentenvertrouwen in de sector en haar producten bestendigen.

VOORTGANG 2019
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2019 van Kennis en modelkoppelingen voor borging voedselveiligheid in de groenten en fruit sector.