Kansen voor online-versmarkt

maandag, 27 november, 2017

Steeds meer consumenten kopen hun levensmiddelen online, maar de onlinemarkt voor groente en fruit blijft relatief achter bij de ontwikkelingen van andere sectoren. Het project ‘Fresh <Online> Pack’ heeft daarom in 2015 en 2016 gekeken naar de kansen (en belemmeringen) voor de onlinemarkt voor de groente- en fruitsector. Hierbij zijn onder meer de wensen onderzocht van consumenten met betrekking tot verse groente en fruit die zij online bestellen en is gekeken wat het online verkopen van verse producten betekent voor zaken als verpakking, productkwaliteit en distributie. Hieruit is een aantal voorwaarden (do's en don'ts) uitgekomen, waar de online-versketen aan moet voldoen, gerangschikt naar de onderdelen markt, keten, product en verpakking.

Een sterke online-versmarkt vergroot de keuzevrijheid en flexibiliteit voor de consument en kan een bijdrage leveren aan het stimuleren van de consumptie van groente en fruit. De onlinemarkt moet benaderd worden als een eigen kanaal met specifieke wensen en behoeften. Lees het hele onderzoek naar online versmarkten.

Het onderzoeksproject maakt deel uit van het innovatiethema ‘Samenwerkende waardeketen’ van Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en is door Wageningen Economic Research uitgevoerd. Wageningen Economic Research wil met de publicatie ondernemers inzicht geven in de ontwikkelingen in de online(food)markt. Ondernemers kunnen deze inzichten zelf vertalen naar toegevoegde waarde of zij kunnen hierbij gebruik maken van de programma’s van Wageningen Economic Research, zoals masterclasses, de social innovation approach en de business innovation approach. Door het bieden van inzicht en ondersteuning bij het creëren van duurzame verdienmodellen, willen wij bijdragen aan een waardevol agrocluster

Over Fresh <Online> Pack
Het doel van Fresh <Online> Pack is het interactief innoveren omtrent productspecificaties en -kwaliteit, verpakking en productinformatie in de online keten voor verse aardappelen, groente en fruit. Leerpunten zullen worden gedefinieerd en met bedrijven worden gedeeld via een Innovatiecirkel. Hieraan gekoppeld worden presentaties/workshops georganiseerd om de totale AGF-keten naar een hoger kennisniveau te brengen voor de online markt.