Kan een Biomassa Living Lab de verwaarding van reststromen in nieuwe ketens versnellen?

donderdag, 25 maart, 2021

De transitie naar een circulaire economie versnelt. Overheidsambities en consumentengedrag stimuleren diverse marktsegmenten om fossiele grondstoffen te vervangen door plantaardige alternatieven. Stichitng Innovatie Glastuinbouw Nederland (SIGN) onderzocht samen met het BioTreatCenter in Venlo hoe een regionaal Biomassa Living Lab de verwaarding van reststromen in nieuwe ketens kan versnellen. Naast nieuwe raffinagetechnologie vergt dat het opbouwen van een gemeenschap van ondernemers die durven te investeren in de toekomst.

Kansen voor nieuwe circulaire ketens met toegevoegde waarde zijn er. Met een ondernemende opstelling kan de tuinbouw deze kansen verzilveren. Dat vergt samen met marktpartijen investeren. SIGN gaf het BioTreatCenter de opdracht een 10-tal nieuwe waardeketens te initiëren. SIGH heeft hier een blauwdruk van gemaakt, die als voorbeeld kan dienen voor het opzetten van regionale Biomassa Living Labs. Lees meer.