Jaarrond biologisch bestrijden

PROJECTINFORMATIE
Projectnummer: TU18110
Thema:  Duurzame Plantaardige Productie
Looptijd:
2019 - 2022
Budget publiek: € 385.000
Budget privaat: € 425.000
Projectleider: Marjolein Kruidhof / marjolein.kruidhof@wur.nl
Kennisinstelling: 
Wageningen University & Research, Glastuinbouw

SAMENVATTING
Dit project heeft tot doel om een jaarronde biologische bestrijding te realiseren door enerzijds slimme aanpassingen in belichting en klimaatsturing door te voeren binnen de randvoorwaarden die gelden voor gewasproductie en energiegebruik, en anderzijds door de inzet van biologische bestrijders beter af te stemmen op het (micro)klimaat in het gewas.

VOORTGANG 2019
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2019 van Jaarrond biologisch bestrijden.