Jaarrapportage TKI TU 2020 staat online

woensdag, 14 april, 2021

De jaarrapportage van TKI T&U staat online met hierin een overzicht van alle activiteiten in 2020. Er zijn vorig jaar 107 nieuwe projectvoorstellen (met een gevraagd budget van € 70 miljoen) gehonoreerd voor PPS-projecten binnen Landbouw, Water, Voedsel. In deze call en de honorering wordt sinds de intrede van het missiegedreven onderzoekbeleid in 2019 geen onderscheid meer gemaakt tussen de Topsectoren Tuinbouw & UItgangsmaterialen en de Agri&Food. Deze cijfers gelden dus voor beide topsectoren. Daarnaast heeft de TKI TU in 2020, ondanks de beperkingen in verband met Corona, opnieuw ruim aandacht besteed aan valorisatie.

Daarnaast heeft de TKI TU in 2020 veel aandacht besteed aan valorisatie, onder andere via het programma IMPACT2025. Vanaf de start van het topsectorenbeleid is een integrale aanpak voor de ontwikkeling van de Kennis & Innovatie agenda een leidend principe geweest voor Topsector T&U. Stimuleren van excellente wetenschap alleen is niet voldoende. Deze kennis moet ook in de praktijk worden gebracht, onderzoek moet worden omgezet in innovatie. In 2020 heeft TKI TU dan ook de activiteiten op het gebied van valorisatie - verenigd in het programma IMPACT2025 - verder uitgebreid.

In deze jaarrapportage is ook het jaarverslag opgenomen van de T&U Board. In 2020 is er een aantal nieuwe Topteamleden benoemd: Jaap Bond-boegbeeld en Anneke van de Kamp- MKB vertegenwoordiger werden geformaliseerd. Op gebied van Innovatie is door Topteam en TKI TU in 2020 gewerkt aan de verdere uitvoering van het Missiegedreven Topsectoren en InnovatieBeleid (MTIB) in samenwerking met de Topsectoren Agri & Food en Water & Maritiem. De governance is ingericht langs de lijn van KIA Landbouw, Water, Voedsel (missies en sleuteltechnologieën), er is met succes een PPS-call uitgevoerd door de gezamenlijke TKI’s en de 1e NWO missie calls zijn geopend. Op HCA terrein zijn stappen gezet op terrein van learning communities. Groenpact is bezig met evaluatie van de tweede fase, welke moet leiden tot derde fase met start in 2021. 

Lees de Jaarrapportage 2020 TKI Tuinbouw & Uitgangsmaterialen