Internationalisering

Ieder jaar voert Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen een aantal Seed Money Projecten (SMP) uit. Deze SMP’s dienen als opstart (seed) voor internationale samenwerkingsverbanden voor het Nederlandse mkb uit de sector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Hierbij staat het vormen van een consortium centraal. Het doel van een SMP is om bij te dragen aan een duurzame ontwikkeling van een lokaal land- en of tuinbouwsysteem. Een SMP kan uitmonden in een onderzoeksvoorstel bij Wageningen University & Research of een andere kennisinstelling of in een plan voor een andere regeling via RVO, het ministerie voor Buitenlandse Zaken of een internationale organisatie. 

SEED MONEY PROJECTEN 2018

  • Geothermal Energy potential in Polish Greenhouse Sector 
  • Mex-Chain(ge) Building an efficient and sustainable avocado supply chain Mexico-Europe
  • Modern efficient horticultural production & supply chains in Argentina 
  • Development of knew value chain for exotic tropical flowers from Costa Rica
  • Fuel briquettes from rose residue in Ethiopia
  • Holistic Development of Apple Value Chain in Jammu & Kashmir

SEED MONEY PROJECTEN 2017

SEED MONEY PROJECTEN 2016