Internationalisering

Ieder jaar voert Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen een aantal Seed Money Projecten (SMP) uit. Deze SMP’s dienen als opstart (seed) voor internationale samenwerkingsverbanden voor het Nederlandse mkb uit de sector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Hierbij staat het vormen van een consortium centraal. Het doel van een SMP is om bij te dragen aan een duurzame ontwikkeling van een lokaal land- en of tuinbouwsysteem. Een SMP kan uitmonden in een onderzoeksvoorstel bij Wageningen University & Research of een andere kennisinstelling of in een plan voor een andere regeling via RVO, het ministerie voor Buitenlandse Zaken of een internationale organisatie. 

SEED MONEY PROJECTEN 2021 ism Topsector Agri & Food

SEED MONEY PROJECTEN 2020 ism Topsector Agri & Food

SEED MONEY PROJECTEN 2019 ism Topsector Agri&Food

SEED MONEY PROJECTEN 2018 ism Topsector Agri&Food

SEED MONEY PROJECTEN 2017

SEED MONEY PROJECTEN 2016