Interessant voor de tuinbouw: Green Cities-missie naar de Greater Bay Area in China

maandag, 23 december, 2019

Bent u actief in de land- of tuinbouw en bent u geïnteresseerd in de Chinese markt? Ga dan van 22 tot en met 27 maart mee met de missie naar de Greater Bay Area (GBA), een regio in het zuiden van China. Het doel van de missie is om Nederlandse bedrijven te ondersteunen bij het krijgen van toegang tot de Chinese markt.

Voor wie?
Deze missie is interessant voor bedrijven en organisaties die actief zijn in de land- en tuinbouw. De focus ligt vooral op:

  • voedselproductietechnologie in en om de stad (denk aan vertical farming, kunstmatige verlichting, kassenbouw en onderhoud);
  • agrologistiek;
  • innovatieve oplossingen voor voedselzekerheid in grote steden.

Verstedelijking in China
De verstedelijking in China gaat erg snel. Momenteel leeft meer dan 50% van de bevolking in steden. De verwachting is dat dit in 2030 rond de 70% zal zijn. Dat komt neer op ongeveer 1 miljard mensen. Deze snelle verstedelijking heeft invloed op zowel de logistiek als voedselveiligheid. Maar ook op de voedselvoorziening, het watermanagement en de verduurzaming van Chinese steden. Ook staat de voedselproductie zelf onder druk. In China is er steeds meer afstand tussen de plaats waar het voedsel wordt geproduceerd en de plaats waar de inwoners het consumeren. Dat is waarom China de focus legt op voedselveiligheid, circulariteit en duurzaamheid in supply chains en voedselzekerheid. Voor China is het nu belangrijk om de schakel van het productieproces meer te ontwikkelen.

Kansen voor Nederlandse bedrijven in China
In China is in de land- en tuinbouw behoefte aan technologie, kennis en talent. Hier kan het Nederlandse bedrijfsleven met al zijn ervaring goed op aansluiten. Denk aan de Nederlandse glastuinbouw met zijn hoge productiviteit in en rondom stedelijke gebieden. Dit zogeheten industriële clustermodel kan zeer interessant zijn voor China en komt zeker van pas bij de komende verstedelijkingsgolf. Het model van de Nederlandse glastuinbouw speelt in op de uitdagingen die er zijn op het gebied van voedselproductie.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over deze missie op www.rvo.nl