Integrale ketenaanpak voor beheersing van vruchtboomkanker

PROJECTINFORMATIE
Projectnummer: 1605-033
Thema: Duurzame Plantaardige Productie
Looptijd: 2017 - 2021
Budget publiek: € - 
Budget privaat:  € - 
Projectleider: Peter Frans de Jong / peterfrans.dejong@wur.nl
Kennisinstelling: Praktijkonderzoek Plant en Omgeving Fruit

SAMENVATTING
Doel van dit project is om één van de belangrijkste ziekteproblemen voor vruchtboomkwekerijen en appeltelers op te lossen namelijk: vruchtboomkanker (Neonectria ditissima).
Het project genereert beter inzicht in het gedrag van de schimmel in de keten van uitgangsmateriaal tot teelt. Op basis van deze kennis worden  tools ontwikkeld  die nodig zijn om de preventie en aanpak van vruchtboomkanker te innoveren. Dit leidt tot de ontwikkeling van preventieve maatregelen en groenere bestrijdingsmethodes zoals bijvoorbeeld een hittebehandeling van vruchtbomen, verbeterde waarschuwingssytemen  en het verhogen van de weerstand van de boom. Het opstellen van protocollen en de aanzet om te komen tot een kwaliteitsmerk zorgt voor betere opschaling van kennis ontwikkeld in dit project. Met dit project willen we het mogelijk maken dat minder, gerichter en duurzamer gewerkt kan worden in het voorkomen en bestrijden van Neonectria. Dit zal leiden tot de vermindering van o.a. het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen tegen vruchtboomkanker, verspilling van bomen en voedsel als gevolg van aantasting door het pathogeen en een verhoogd rendement voor de diverse schakels in de keten.  

VOORTGANG 2017
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2017 van Integrale ketenaanpak voor beheersing van vruchtboomkanker.

VOORTGANG 2018
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2018 van Integrale ketenaanpak voor beheersing van vruchtboomkanker.

VOORTGANG 2019
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2019 van Integrale ketenaanpak voor beheersing van vruchtboomkanker.