Innovatie alternatieve teeltsystemen grondgebonden snijbloemen (bedekte teelt)

PROJECTINFORMATIE
Projectnummer: TU18040
Thema:  Energie & Water
Looptijd:
2019 - 2022
Budget publiek: € 513.000
Budget privaat: € 513.000
Projectleider: Johan Kos / johankos@proeftuinzwaagdijk.nl
Kennisinstelling: 
Proeftuin Zwaagdijk

SAMENVATTING
Doel van dit project is de innovatieve drijvende teelt te ontsluiten en beschikbaar te maken voor de nu nog grondgebonden snijbloementeelt. Het project levert met name nieuwe kennis en inzichten op ten aanzien van de interacties in een relatief onbekend biotoop, waarvan de basis is met nutriënten verrijkt water waarin zich plantenwortels ontwikkelen.

VOORTGANG 2019
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2019 van Innovatie alternatieve teeltsystemen grondgebonden snijbloemen (bedekte teelt).