Indienmodule voor projectvoorstellen Call van Topsector T&U en Topsector A&F is open

donderdag, 15 augustus, 2019

Iedereen die een voorstel heeft ingediend voor de  Call van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Topsector Agri & Food heeft inmiddels inmiddels een advies gekregen over in welke mate het voorstel past bij de focus van de oproep, maar het advies kan ook suggesties geven voor samenwerking met andere consortia. De indieners hebben tot 31 augustus de gelegenheid het projectidee uit te werken in een voorstel. De uitslag over honorering wordt uiterlijk 1 november 2019 aan de indieners bekend gemaakt. De projectvoorstellen kunnen digitaal ingedien worden.
Ga direct naar de indienmodule

Meer informatie?
Download de volledige oproeptekst
Download het format projectidee Call 2019 T&U en Agri&Food.
Download het format projectvoorstel Call 2019 T&U en Agri&Food.