Implementatie van voedingsinterventies in intramurale zorginstellingen en horeca

PROJECTINFORMATIE
Projectnummer: TU18012
Thema: Consument, Markt & Maatschappij
Looptijd:
2019 - 2022
Budget publiek: € 781.000
Budget privaat: € 781.000
Projectleider: Marieke Meeusen / marieke.meeusen@wur.nl
Kennisinstellingen: Louis Bolk Instituut, Stenden University of Applied Sciences - Hotel Management School, Universitair Medisch Centrum Groningen, Wageningen Economic Research, Wageningen Food Biobased Research

SAMENVATTING
Een gezond voedingspatroon draagt bij aan de gezondheid van consumenten, maar ook aan duurzaamheiddoelstellingen. Dit project onderzoekt welke interventies effectief zijn om consumenten in gesloten settings gezonder en duurzamer te laten eten. Het onderzoek richt zich met name op zorginstellingen en horeca. Daarnaast wordt onderzocht welke van de mogelijke interventies (langere termijn) impact hebben op consumentengedrag, en welke bedrijven die interventies zouden kunnen implementeren.

VOORTGANG 2019
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2019 van Implementatie van voedingsinterventies in intramurale zorginstellingen en horeca.