Humistatus: topkwaliteit uit duurzame bewaring door inzicht in Vochtstatus

PROJECTINFORMATIE
Projectnummer: KV 1605-043 / TU16025
Thema: High Tech & Digitale Transformatie
Looptijd: 2017 - 2020                    
Budget publiek: € - 
Budget privaat:  € - 
Projectleider:Esther Hogeveen-van Echtelt / esther.hogeveen@wur.nl
Kennisinstelling: Wageningen UR (FBR en PPO-BBF)

SAMENVATTING
Topkwaliteit uit duurzame bewaring, dat bereikt Humisatus door het vinden, meten en regelen van de vochtstatus van verse producten: Productverliezen en energieverbruik verminderen; en de consument doet meer herhaalaankopen omdat hij geniet van het sappige en gezonde fruit.

Bij veel verse producten treden in de keten vocht gerelateerde problemen op: schimmel of fysiologisch bederf, en waarde- met gewichtsverlies door onnodig vochtverlies. Opvallend is dat deze problemen sterk partijspecifiek optreden. Sprekend zijn de kwaliteitsproblemen in de lange bewaring van appels en peren. Ook bij andere producten en in korte ketens, zoals bijvoorbeeld bij trostomaten, leidt vocht-gerelateerd bederf in de keten tot aanzienlijke verliezen. De huidige technieken en protocollen sturen slechts beperkt op het beïnvloeden van vochtverliezen en waar dit wel gebeurt wordt dit slechts uitgevoerd op koelcelniveau. Inzicht in de initiële vochtstatus bij de oogst of de response van de partij op de behandeling ontbreekt. Hiermee is onvoldoende grip op het voorkómen en beheersen van de partijspecifieke vochtgerelateerde problemen. 

Het doel van dit project is  een betere (voorspelbare) kwaliteit, minder verliezen en geoptimaliseerd energieverbruik. Partijspecifiek vochtverlies en vochtgerelateerde kwaliteitsproblemen bij vers product  verminderen en/of beter voorspelbaar te maken, door een nieuw te introduceren biomarker voor de productkarakteristiek “vochtstatus”. Hardfruit en tomaten zijn als pilot producten gekozen vanwege de grote interesse en belangen van de sector Humistatus beoogt het definiëren, meten en beïnvloeden/regelen van de vochtstatus; alsook het ontwikkelen van een prototype sensor en het koppelen aan meet- en regelalgoritmes in (langdurige) keten condities. 

Project website: http://www.wur.nl/humistatus

VOORTGANG 2017
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2017 van Humistatus: topkwaliteit uit duurzame bewaring door inzicht in Vochtstatus.

VOORTGANG 2018
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2018 van Humistatus: topkwaliteit uit duurzame bewaring door inzicht in Vochtstatus.

VOORTGANG 2019
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2019 van Humistatus: topkwaliteit uit duurzame bewaring door inzicht in Vochtstatus.