High Tech & Digitale Transformatie

Binnen het innovatiethema High Tech & Digitale Transformatie staat de toepassing van technologie en de digitale transformatie centraal. Het draait hier om een fundamentele verandering van businessmodel, keten- en bedrijfsprocessen en de medewerkers door het toepassen en accepteren van technologische innovaties. Binnen dit  thema staan drie onderwerpen centraal:

Greenhouse technology waarbij het gaat over digitalisering van kas, installatie en interne logistiek, innovatieve kasconstructie en omhullingsmaterialen, optimaliseren van teeltsystemen, adequate klimatisering en robotisering.

Precisietuinbouw: hierbij krijgen planten heel nauwkeurig de behandeling die ze nodig hebben door gebruik te maken van geavanceerde technologie voor het verzamelen van informatie over de locatie en status van gewas en product, het ontwikkelen van lerende systemen waarbij informatie wordt vertaald in advies en actie, mechanisatie, robotisering en geïntegreerde managementsystemen.

Digitale transformatie: het organiseren, ontwerpen en realiseren van informatiemanagement in smart ketens van teelt tot consument waarbij andere samenwerkingsvormen en nieuwe business modellen ontstaan.

Lees meer over dit innovatiethema in de Kennis- en Innovatieagenda 2018-2021
Bekijk hier alle projecten die onder het innnovatiethema High Tech & Digitale Transformatie

Contactpersonen:
Harm Maters, Stichting Hortivation, harm.maters@lotusagri.nl / 0174-446660
Egon Janssen, TNO, egon.janssen@tno.nl / 088-866 34 73
Harrij Schmeitz. Frug I Com, schmeitz@ficenter.nl / 06-20303092 of 070 33 55 010
Cor Verdouw, Wageningen Economic Research, cor.verdouw@wur.nl / 0317-484 752
​Erik Pekkeriet, Wageningen Plant Research, erik.pekkeriet@wur.nl / 0317 – 483372