Het nieuwe verwerken van bloembollen

PROJECTINFORMATIE
Projectnummer: 1509-072
Koepel: Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid
Looptijd: 2016 - 2020
Budget publiek: € 540.000
Budget privaat: € 620.000
Projectleider: Barry Looman / barry.looman@wur.nl
Kennisinstelling: Wageningen UR / PPO

SAMENVATTING
De bloembollensector staat voor een aantal forse uitdagingen. Om uitval door ziekten en plagen in de hele keten te voorkomen en om te kunnen voldoen aan de hoge kwaliteitseisen van exportlanden is het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen hoog. Dit leidt tot een verlies aan maatschappelijk draagvlak. Daarnaast staat door het steeds smaller wordende middelenpakket de kwaliteit steeds meer onder druk. Om deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden biedt dit project een oplossing in de vorm van een nieuwe geïntegreerde aanpak voor het duurzaam bewaren en verwerken van bloembollen. Een aanpak waarbij gebruik wordt gemaakt van alternatieve ontsmettings- en bewaartechnieken en waarbij geen emissies en blootstelling meer optreden.

VOORTGANG 2017
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2017 van Het nieuwe verwerken van bloembollen.

VOORTGANG 2018
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2018 van Het nieuwe verwerken van bloembollen.

EINDRAPPORTAGE
Bekijk hier de eindrapportage van Het nieuwe verwerken van bloembollen.