Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid

PROJECTINFORMATIE
Projectnummer: H 289
Koepel: Het nieuwe doen in plantgezondheid                     
Looptijd: 2013-2016                     
Budget publiek: -    
Budget privaat:  -    
Projectleider: Willem Jan de Kogel              
Kennisinstelling: -

SAMENVATTING
​Door gewassen nog beter weerbaar te maken tegen ziektes, kan de sector duurzamer produceren. Dit PPS-programma richt zich op het verbeteren van de plantgezondheid, zowel op het niveau van de plant, het gewas, het bedrijf als op het niveau van de keten. De PPS wil tot robuuste weerbare systemen komen die zoveel mogelijk uitgaan van natuurlijk evenwicht, minimale externe inputs nodig hebben en  minimale ongewenste outputs hebben. In zulke systemen zijn de kringlopen optimaal en wordt het zelfregulerend vermogen van het systeem goed benut. Tegelijkertijd blijven de productie en het bedrijfseconomische rendement op peil. Om dit te bereiken werkt de PPS aan:

- Weerbaar gewas
- Weerbare systemen (weerbare bodem/substraat/water en ecosystemen)
- Slimme en innovatieve technologieën (o.a. detectie- en verfijnde toedieningtechnieken)
- Een effectief duurzaam (biologisch en chemisch) middelen- en maatregelenpakket,

Binnen dit programma is er een doorlopende integratie van fundamenteel/strategisch onderzoek tot en met valorisatie. Door de fundamenteel/strategische en sectoroverstijgende aanpak van bepaalde problemen zijn onderzoeksuitkomsten vertaalbaar naar meerdere sectoren en gewassen. Waar nodig wordt vanuit een gewas- of sectorspecifieke aanpak gewerkt. Er wordt vanuit deze PPS Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid nauw samengewerkt en afgestemd met andere PPS-en.

VOORTGANG 2018
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2018 van Wolluis
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2018 van HTS (high throughput screening)

VOORTGANG 2016
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2016 van Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2016 van Beheersing van grond- en substraat overgedragen virussen   
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2016 van Signaalstoffen insecten
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2016 van HTS (high throughput screening) 
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2016 van Verhoging bodemweerbaarheid met EPF
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2016 van Standing army
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2016 van Wolluis
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2016 van Winteroverleving plantparasitaire nematoden

VOORTGANG 2015
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2015 van Virussen. 
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2015 van HTS (high throughput screening) 
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2015 van Molendijk
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2015 van Signaalstoffen insecten
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2015 van Standing army
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2015 van Verhoging bodemweerbaarheid met EPF
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2015 van Wolluis

VOORTGANG 2014
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2014 van Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid