Het ecofysiologisch gedrag en risicobeoordeling van de pathogeen Listeria monocytogenes in champignon (Agaricus bisporus) productiesystemen

PROJECTINFORMATIE
Projectnummer: 1605-010
Thema: Consument, Markt & Maatschappij
Looptijd: 2017 - 2021                    
Budget publiek: € - 
Budget privaat:  € -
Projectleider: Leo van Overbeek / leo.vanoverbeek@wur.nl
Kennisinstelling: WUR Plant Research International

SAMENVATTING
Het doel van dit project is het verkrijgen van inzicht in de ecologieen het fysiologisch gedrag van de voedselpathogeen Listeria monocytogenes (Lm) in de productie keten van champignons (Agaricus bisporus), om risico’s van besmetting en uitgroei, die in de gehele productie keten kunnen optreden, beter te kunnen beheersen. Listeria monocytogenesis een humaan pathogeen die kan voorkomen in de grond, op voedingsproducten en in productieomgevingen.

De verkregen kennis moet leiden tot nieuwe inzichten in de herkomst en eventuele selectie van Lm stammen tijdens de verschillende onderdelen van het productie- en verwerkingsproces van champignons, zoals teelt, oogst, opslag, transport, snijden en verdere verwerking. Verkregen kennis is noodzakelijk om Lm duurzaam te kunnen beheersen in de champignonteelt en verwerking, en om een veilige productie van champignons te kunnen garanderen.

VOORTGANG 2017
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2017 van Het ecofysiologisch gedrag en risicobeoordeling van de pathogeen Listeria monocytogenes in champignon (Agaricus bisporus) productiesystemen.

VOORTGANG 2018
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2018 van Het ecofysiologisch gedrag en risicobeoordeling van de pathogeen Listeria monocytogenes in champignon (Agaricus bisporus) productiesystemen.

VOORTGANG 2019
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2019 van Het ecofysiologisch gedrag en risicobeoordeling van de pathogeen Listeria monocytogenes in champignon (Agaricus bisporus) productiesystemen.