Groente en fruit op school, vanzelfsprekend!

woensdag, 4 juli, 2018

Nederlandse kinderen eten onvoldoende groente en fruit. In de PPS “Groente en fruit op school, vanzelfsprekend! De rol van de ouders en school (TU 16007)” wordt onderzocht hoe het eten van groente en fruit tijdens het 10-uurtje makkelijker en vanzelfsprekend kan worden voor alle kinderen, ouders en scholen. Om inzicht te krijgen in hoe ouders aankijken tegen het 10-uurtje en het meegeven van groente en fruit naar school, is een vragenlijstonderzoek uitgevoerd onder ruim duizend ouders van kinderen op de basisschool.

Resultaten
Gezondheid, gevoel van controle en voorkeuren van het kind bleken de drie belangrijkste motieven te zijnvan ouders voor de keuze van het 10-uurtje. Ook bleek dat naarmate de kinderen ouder waren, er minder vaak groente en fruit werd meegegeven en dat ouders het minder belangrijk vonden dat hun kind vijf dagen per week groente en fruit eet tijdens het 10-uurtje. De resultaten van dit vragenlijstonderzoek zijn beschreven in een rapport en worden meegenomen bij het vervolgonderzoek van dit project.

Dit project is een onderdeel van het T&U innovatieprogramma Consument, Markt en Maatschappij. Kijk hier voor meer informatie over dit project.