Groente en fruit op school, vanzelfsprekend!

PROJECTINFORMATIE
Projectnummer: 1605-054
Thema: Consument, Markt & Maatschappij
Looptijd: 2017 - 2020    
Budget publiek: € - 
Budget privaat:  € - 
Projectleider: Gertrude Zeinstra / Gertrude.zeinstra@wur.nl
Kennisinstelling: Wageningen UR Food & Biobased Research

SAMENVATTING
Slechts 1% van de kinderen eet de aanbevolen hoeveelheid groente en 5% de aanbevolen hoeveelheid fruit. Voldoende consumptie van groente en fruit is echter cruciaal vanuit het perspectief van gezondheid én duurzaamheid. Om voldoende groente en fruit binnen te krijgen, is het zeer wenselijk dat een kind dit op verschillende momenten op een dag eet. Veel eetmomenten vinden plaats gedurende de schooldag. Door ook tijdens deze eetmomenten (pauzehap en lunch) groente en fruit te eten, kan de consumptie hiervan aanzienlijk worden verhoogd. Groente- en fruitverstrekking is op bijna alle scholen in Nederland een verantwoordelijkheid van de ouders. In de praktijk blijkt echter dat ouders lang niet altijd aan deze vraag (kunnen)voldoen. Scholen hebben behoefte aan ondersteuning om dit wél te realiseren.

Het project bestaat uit onderzoek dat inzicht geeft in de wensen, mogelijkheden, succesfactoren en barrières van verschillende type ouders en van verschillende scholen bij het beschikbaar stellen van groente en fruit op school. Op basis van deze resultaten worden kansrijke strategieën geselecteerd en onderzocht op effectiviteit.

Het doel van dit project is het ontwikkelen van een bewezen effectieve aanpak voor basisscholen en ouders om de beschikbaarheid van groente en fruit op school te verhogen. 

VOORTGANG 2018
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2018 van Groente en fruit op school, vanzelfsprekend! 

EINDRAPPORTAGE
Bekijk hier de eindrapportage van Groente en fruit op school, vanzelfsprekend!