Groene Gezonde Studenten

PROJECTINFORMATIE
Projectnummer: 1604-050
Thema: Consument, Markt & Maatschappij
Looptijd: 2017 - 2020                    
Budget publiek: € 210.000
Budget privaat:  € 210.000
Projectleider: Dr. Jolanda Maas / jolanda.maas@vu.nl
Kennisinstelling: Vrije Universiteit Amsterdam

SAMENVATTING
Binnen het Groene Gezonde Studenten Onderzoek zal onderzocht worden wat de effecten zijn van het groener en gezonder inrichten van de studieomgeving van MBO, HBO en WO studenten op leefstijl, psychisch, emotioneel, fysiek en cognitief welbevinden.

In vier verschillende deelprojecten wordt er gekeken naar de effecten van (1) het vergroenen van college/ werkgroepruimtes, (2) het vergroenen van studieruimte, (3) het vergroenen van buitenruimte en (4) meer groente en fruit in de studieomgeving. In het vijfde deelproject worden de resultaten van de eerste vier projecten vertaald naar een Toolkit met richtlijnen voor een effectieve en gerichte inzet van groen en groente en fruit in de studieomgeving.

VOORTGANG 2017
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2017 van Groene Gezonde Studenten.

VOORTGANG 2018
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2018 van Groene Gezonde Studenten.

EINDRAPPORTAGE
Bekijk hier de eindrapportage van Groene Gezonde Studenten.