Groene Denktank geeft vijf adviezen voor de toekomst

vrijdag, 2 juli, 2021

Op maandag 28 juni zijn de adviezen van de Groene Denktank gepresenteerd. In deze denktank werkten 15 deskundigen op het gebied van arbeidsmarktdynamiek, het groene voedsel- en leefsysteem en ons kennis- en innovatiesysteem vijf clusters van adviezen uit.

Welke maatschappelijke, economische en sociale uitdagingen komen de volgende decennia op ons af? Welke betekenis hebben deze voor het groene onderwijs, de arbeidsmarkt van de toekomst en de aansluiting tussen beiden? Hoe zorgen bedrijfsleven en onderwijs samen nog beter voor voldoende en adequaat opgeleide vakmensen en professionals in een toekomstbestendige arbeidsmarkt?

In een tweetal dialoogsessies bogen de deskundigen zich over twee vragen:

  1. Hoe vergroten we het aanbod van werkenden, zowel voor de korte als voor de lange termijn (gelet op de transities die gaande zijn)?
  2. Hoe vergroten we de inzet op loopbaanmobiliteit en dragen we voldoende bij aan het ontwikkelen van mensen?

Laura Roebroeck (versnellingsprogramma Arbeidsmarkt) en Henri L.F. de Groot (econoom Vrije Universiteit Amsterdam en SER) namen de deelbnemers aan het webinar op 28 juni mee in de ontwikkelingen en adviezen van de Groene Denktank. Voorafgaand hieraan vertelde Freija van Duijne, toekomstverkenner en futuroloog, waarom vooruitkijken nodig is en wat het maken van verschillende scenario's kan betekenen voor je organisatie of branche.

Het webinar, de presentaties en de samenvatting en het rapport zijn te vinden op de website van Groenpact.