Groenbemesters in de praktijk: een stap naar diversificatie van plantaardige productiesystemen

PROJECTINFORMATIE
Projectnummer: TU18150
Thema:  Duurzame Plantaardige Productie
Looptijd:
2019 - 2023
Budget publiek: € 400.000
Budget privaat:  € 200.000
Projectleider: Joeke Postma / joeke.postma@wur.nl
Kennisinstelling: 
Wageningen Research: Open teelten, Biointeracties en Plantgezondheid, Wageningen University: Leerstoelgroep Plantenecologie en Natuurbeheer, Leerstoelgroep Nematologie

SAMENVATTING
Dit voorstel onderzoekt of groenbemestersmengsels additionele positieve effecten hebben bij het activeren van antagonisten tegen ziekteverwekkers t.o.v. monoculturen. Hierbij wordt niet alleen naar aanwezigheid van dergelijke nuttige micro-organismen gekeken, maar wordt juist ook het effect van groenbemesters op de actieve microbiële bodemgemeenschap in kaart gebracht.

VOORTGANG 2019
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2019 van Groenbemesters in de praktijk: een stap naar diversificatie van plantaardige productiesystemen.