GreenCHAINge Groente & Fruit

PROJECTINFORMATIE
Projectnummer: KV 1406-031      
Koepel: Tuinbouw Logistiek                       
Looptijd: 2015 - 2019                        
Budget publiek: € 3.129.000             
Budget privaat: € 1.998.000
Projectleider: Eelke Westra, Wageningen UR, eelke.westra@wur.nl          
Kennisinstelling: DLO

SAMENVATTING
De innovatie in de PPS GreenCHAINge Groente en Fruit beoogd het ontwikkelen van een prototype “smart chain” kwaliteitssysteem voor 6 verschillende groente- en fruitketens. De belangrijkste opgave is om meer grip te krijgen op productkwaliteit bij de oogst en het verdere verloop daarvan in die 6 ketens.

VOORTGANG 2015
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2015 van GreenCHAINge Groente & Fruit.

VOORTGANG 2016
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2016 van GreenCHAINge Groente & Fruit.

VOORTGANG 2017
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2017 van GreenCHAINge Groente & Fruit.

VOORTGANG 2018
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2018 van GreenCHAINge Groente & Fruit.

EINDRAPPORTAGE
Bekijk hier de eindrapportage van GreenCHAINge Groente & Fruit.