Gezonder binnenklimaat door planten

PROJECTINFORMATIE
Projectnummer: TU18001
Thema: Consument, Markt & Maatschappij
Looptijd: -
Budget publiek: € 50.000
Budget privaat: € 50.000
Projectleider: Pieter de Visser / pieter.devisser@wur.nl
Kennisinstelling: 
Wageningen UR

SAMENVATTING
Eerder onderzoek heeft aangetoond dat planten vluchtige organische stoffen in een ruimte kunnen opnemen en assimileren. Als vervolg/aanvulling op reeds afgeronde en/of nog lopende projecten op dit terrein, beoogt dit project een plantensysteem op te leveren dat de lucht in een kantoorruimte daadwerkelijk en meetbaar zuivert.