Gezonder binnenklimaat door planten

PROJECTINFORMATIE
Projectnummer: TU18001
Thema: Consument, Markt & Maatschappij
Looptijd: 2019
Budget publiek: € 50.000
Budget privaat: € 50.000
Projectleider: Pieter de Visser / pieter.devisser@wur.nl
Kennisinstelling: 
Wageningen UR

SAMENVATTING
Eerder onderzoek heeft aangetoond dat planten vluchtige organische stoffen in een ruimte kunnen opnemen en assimileren. Als vervolg/aanvulling op reeds afgeronde en/of nog lopende projecten op dit terrein, beoogt dit project een plantensysteem op te leveren dat de lucht in een kantoorruimte daadwerkelijk en meetbaar zuivert.

EINDRAPPORTAGE
Bekijk hier de eindrapportage van Gezonder binnenklimaat door planten.