Gezocht: onderzoeksvoorstellen rondom smart solutions voor land- en tuinbouw

vrijdag, 11 januari, 2019

Consortia van onderzoekers en private partijen kunnen financiering aanvragen voor onderzoek dat zich richt op slimme, nieuwe oplossingen die leiden tot duurzame en circulaire land- en tuinbouw systemen en tegelijkertijd een gezond inkomen voor boeren en land- en tuinbouw gerelateerde bedrijven mogelijk maken. Toepassing van high-tech systemen en materialen en de nieuwe mogelijkheden van ICT zullen de land- en tuinbouw helpen de maatschappelijke uitdagingen waar zij voor staan beter te adresseren.

"Smart Solutions for horti- and agriculture" richt zich op vier onderzoeksuitdagingen:

  • Sensor systemen
  • Data verwerking en analyse
  • Modellering, controle en besluitsondersteuning
  • Activering en robotica.

Een hoofdaanvrager doet de aanvraag namens een projectconsortium. Dit projectconsortium bestaat uit tenminste één kennisinstelling en tenminste één private partij. Het budget is € 3.9M, voor een project kan maximaal 800.000 euro NWO-financiering aangevraagd worden. Er geldt een matchingsverplichting. In februari wordt er een matchmakingsbijeenkomst georganiseerd.

Meer informatie op: www.nwo.nl/smartsolutions

 

De deadline voor het indienen van aanvragen is 09 april 2019, 14:00 uur (Midden-Europese tijd).