Gezocht: innovatiemakelaars voor TKI Tuinbouw & Uitgangsmaterialen

dinsdag, 20 november, 2018

Bedrijven, kennisinstellingen en overheid werken binnen het Topsectorenbeleid samen aan de realisatie van de T&U Uitvoeringsagenda. Een belangrijk onderdeel van de Uitvoeringsagenda is het realiseren van innovatie-, valorisatie- en onderzoeksprojecten ter versterking van de  sector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen, en daarmee de BV Nederland. Om de innovatiekracht van de sector te ondersteunen, zet de TKI Tuinbouw & Uitgangsmaterialen ook in 2019 innovatiemakelaars in. Met de innovatiemakelaars wil TKI TU praktisch gezien zorgen voor duidelijke aanspreekpunten voor MKB-ers, verbindingen leggen met bedrijven en onderzoeksinstellingen en info ontsluiten m.b.t. subsidieregelingen en instrumenten die innovatietrajecten ondersteunen.

TKI TU is op zoek naar innovatiemakelaars, die zich willen inzetten op de scouting en begeleiding van startups in de sector. 

Profiel en taken
Makelaars worden op deeltijdbasis ingehuurd door TKI TU op basis van een opdracht. Makelaars zijn bij voorkeur werkzaam bij een private partij in het tuinbouwcluster, hebben een sterk netwerk in de sector en zijn bekend met de doelstellingen van de topsector TU, zoals vastgelegd in de Innovatieagenda. Organisaties zowel als personen worden gevraagd te reageren.

De makelaars hebben een inhoudelijk profiel, d.w.z. dat ze specifieke kennis en ervaring hebben in het werken binnen één of meerdere innovatiethema’s van de T&U agenda. De makelaars zijn vooral gericht op het ondersteunen van startende ondernemers en bestaand MKB dat een innovatieslag wil maken.

Challenges
Naast het organiseren van de jaarlijks oproep voor projectvoorstellen en het financieren van onderzoek in publiek/privaat verband, faciliteert TKI TU studenten challenges op basis van innovatievraagstukken uit de sector. De innovatiemakelaars  zullen in de uitvraag en organisatie van deze challenges een rol spelen. 

Financiën
De makelaars worden gefinancierd vanuit de MKB Innovatiestimuleringsregeling Topsectoren (MIT) met 50 procent private cofinanciering.
Per makelaar is vanuit TKI TU een bedrag van € 12.500 inclusief BTW aan subsidie beschikbaar. Dat betekent, dat het totaalbudget per makelaar inclusief private cofinanciering voor 1 jaar € 25.000 bedraagt. Uurtarieven dienen marktconform te zijn. De private cofinanciering wordt bij voorkeur opgebracht door de werkgever van de innovatiemakelaar.

Proces
Partijen uit het T&U netwerk worden gevraagd belangstelling aan te geven voor de functie van innovatiemakelaar. De oproep wordt verspreid via het TKI netwerk. Aanmeldingen worden verwerkt tot 1 januari 2019.

TKI TU maakt begin 2019 een keuze uit de beschikbare kandidaten. Criteria zijn:

  • Netwerk bij bedrijven in de T&U sector
  • Inhoudelijk profiel in relatie tot de T&U innovatiethema’s
  • Bewezen ervaring in het scouten en ondersteunen van startende ondernemers.

De makelaars gaan begin 2019 aan het werk op basis van een zelf geschreven activiteitenplan met daarin opgenomen SMART geformuleerde doelstellingen. De aanstelling als innovatiemakelaar duurt tot uiterlijk 1 januari 2020.

Herkent u zich in het profiel en wilt u aan de slag als innovatiemakelaar voor de sector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen? Stuur dan een mail naar info@tkitu.nl ter attentie van Michiel Roelse