Genetics and mechanism of Aphid resistance in Capsicum

PROJECTINFORMATIE
Projectnummer: KV1409-029
Koepel: Better Plants for New Demands
Looptijd: 2015-2019
Budget publiek: -
Budget privaat: -
Projectleider: Ben Vosman (Wageningen UR)
Kennisinstelling: Plant Breeding Wageningen University and Research

SAMENVATTING
Het uiteindelijke doel van het project is de kennis te leveren die het de veredelaars mogelijk maakt preirassen te maken die resistent zijn tegen trips. Hiermee wordt het aantal preirassen dat voor de biologische landbouw geschikt is groter en kan het aantal bespuitingen tegen trips in de gangbare landbouw omlaag.

VOORTGANG 2018
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2018 van Genetics and mechanism of Aphid resistance in Capsicum

VOORTGANG 2017
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2017 van Genetics and mechanism of Aphid resistance in Capsicum

VOORTGANG 2016
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2016 van Genetics and mechanism of Aphid resistance in Capsicum