Gebruik maken van lichtkleuren om gewasontwikkeling, strekking en groei te sturen: een studie naar blauw licht

PROJECTINFORMATIE
Projectnummer:1509-019
Innovatiethema: Energie & Water
Looptijd: 2016 - 2017
Budget publiek: € 75.000
Budget privaat: € 75.000
Projectleider: Anja Dieleman  / e-mail: anja.dieleman@wur.nl
Kennisinstelling: Wageningen UR Glastuinbouw

SAMENVATTING
Een belangrijk kwaliteitskenmerk van potplanten is compactheid. Met name in de donkere periodes in het jaar (winter) kunnen planten te gestrekt uitgroeien als gevolg van lage lichtniveaus. Met behulp van remstoffen kan de strekking van stengels en bladstelen onderdrukt worden, met een compactere plant tot gevolg. Echter, het gebruik van groeiregulatoren staat in toenemende mate onder druk en op termijn zal het gebruik daarvan verder ingeperkt worden. Daarom is het van belang te zoeken naar alternatieven en de consequenties van die alternatieven voor de totale plantgroei en –ontwikkeling in beeld te brengen. Eén van deze alternatieven is het sturen van de strekking door de spectrale samenstelling van het licht (lichtkleur) aan te passen tijdens de teelt. Via dit project wordt onderzocht of gewasontwikkeling, strekking en groei gestuurd kunnen worden door gebruik te maken van lichtkleuren (blauw licht). 

VOORTGANG 2016
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2016 van Gebruik maken van lichtkleuren om gewasontwikkeling, strekking en groei te sturen: een studie naar blauw licht.

VOORTGANG 2017
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2017 van Gebruik maken van lichtkleuren om gewasontwikkeling, strekking en groei te sturen: een studie naar blauw licht.