G2P-SOL

PROJECTINFORMATIE
Projectnummer: EU-2016-06
Koepel: Better Plants for New Demands
Looptijd: 2016 - 2021
Budget publiek: € 206.611
Projectleider: Arnaud Bovy
Kennisinstelling: DLO

SAMENVATTING
Goed gekarakteriseerd uitgangsmateriaal vormt de basis voor vrijwel alle vernieuwingen binnen de plantenveredeling en het plantenveredelings onderzoek. Genenbanken bewaken en beheren de genetische diversiteit voor belangrijke landbouwgewassen en vormen een belangrijke bron voor nieuwe eigenschappen zoals ziekteresistentie, abiotische stress tolerantie, opbrengst en kwaliteit.

Momenteel wordt de beschikbaarheid en het gebruik van de genetische variatie aanwezig in verschillende genenbankcollecties beperkt door gebrekkige informatie over de accessies in de verschillende collecties. De revolutionaire ontwikkeling in high-throughput, genomics-gebaseerde genotyperings- en fenotyperings technologieën maakt het mogelijk om, binnen het G2P-SOL EU project, de Solanaceae collecties (paprika, tomaat, aardappel en aubergine) van verschillende genenbanken op een uniforme, complete manier te karakteriseren en met elkaar te vergelijken, zodat gebruikers een beter beeld krijgen van de variatie in en mogelijkheden van de beschikbare genenpools.

VOORTGANG 2016
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2016 van G2P-SOL.

VOORTGANG 2017
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2017 van G2P-SOL.

VOORTGANG 2018
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2018 van G2P-SOL.

VOORTGANG 2019
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2019 van G2P-SOL.