Fytosanitair Belangrijk voor Nederland BV

PROJECTINFORMATIE
Projectnummer: TU18095
Thema:  Duurzame Plantaardige Productie
Looptijd:
2019 - 2022
Budget publiek: € 784.000
Budget privaat:  € 376.000
Projectleider: Peter Bonants / peter.bonants@wur.nl
Kennisinstelling: Wageningen Plant Research

SAMENVATTING
Het doel van dit project is om gericht fytosanitaire kennis te genereren voor probleemorganismen die een concrete bedreiging vormen voor de Nederlandse handel of teelt en waarvoor de kennis onvoldoende op peil is. In gezamenlijk overleg (met de projectpartners, Ministerie van LNV (ANK en PAV) en NVWA) worden de organismen gekozen waarvoor het ontbreken van kennis het meest nijpend is. Daarbij staan drie basisvragen centraal: (1) Hoe detecteer/identificeer ik het organisme? (2) Wat is de waardplantenreeks van het organisme? (3) Wat is de epidemiologie van het organisme?
Antwoorden op deze vragen bereiden ons voor op een mogelijke introductie van dergelijke organismen of moeten introductie helpen voorkomen.

VOORTGANG 2019
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2019 van Fytosanitair Belangrijk voor Nederland BV.