Fysisch-chemisch inductie van plantweerbaarheid

PROJECTINFORMATIE
Projectnummer: 1509-084
Koepel: Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid
Looptijd: 2016 - 2019
Budget publiek: € 567.200
Budget privaat: € 100.100
Projectleider: Luc Stevens /  e-mail: luc.stevens@wur.nl
Kennisinstelling: Wageningen UR / DLO

SAMENVATTING 
Dit project heeft als doelstelling om nieuwe kennis op te bouwen over de wijze waarop de inductie van plantweerbaarheid gecontroleerd wordt door de lichtreceptor van de plant die reageert op de verhouding van rood en verrood omgevingslicht. Met deze kennis kan een effectieve inductie van de natuurlijke plantweerbaarheid verkregen worden bij de beheersing van ziekten in de gesloten teelten en kan het fungicide-gebruik verminderd worden.

VOORTGANG 2016
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2016 van Fysisch-chemisch inductie van plantweerbaarheid.

VOORTGANG 2017
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2017 van Fysisch-chemisch inductie van plantweerbaarheid.

VOORTGANG 2018
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2018 van Fysisch-chemisch inductie van plantweerbaarheid.