Fresh On Demand

PROJECTINFORMATIE
Projectnummer: TU18098
Thema: Consument, Markt & Maatschappij
Looptijd:
2019 - 2022
Budget publiek: € 2.712.000
Budget privaat: € 2.712.000
Projectleider: 
Fátima Pereira da Silva / fatima.pereiradasilva@wur.nl
Kennisinstelling: Wageningen University & Research

SAMENVATTING
Doel van dit project is om groente- en fruitketens optimaal af te stemmen op de specifieke, restrictieve consumentenwensen en –eisen en zo de voorzieningsketens te laten voldoen aan voedselveiligheids- en duurzaamheidseisen opdat de groente- en fruitconsumptie toeneemt. De beoogde innovatieopgave van dit project is de vertaling van smaak naar kwaliteitsparameters als startpunt voor veredeling en optimalisatie van productkwaliteit in de keten, de gewenste kwaliteit non-invasief meetbaar maken op keten- en consumentenniveau en kunnen handhaven ondanks minder gebruik van chemicaliën en plastics.

VOORTGANG 2019
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2019 van Fresh On Demand.