Food, Value and Impact

PROJECTINFORMATIE
Projectnummer: 1605 – 096
Thema: Consument, Markt & Maatschappij
Looptijd: 2017- 2019
Budget publiek: € - 
Budget privaat:  € - 
Projectleider:   Rian van Dam /e-mail: r.vandam@greenportnhn.nl
Kennisinstelling: LEI Wageningen UR

SAMENVATTING
Er is behoefte aan meer inzicht in consumentengedrag: hoe kiezen consumenten welk voedsel ze kopen en eten? Zowel de agrifood- als de tuinbouwsector spreekt in haar innovatie-agenda’s over de wens meer te weten over dit zogenaamde voedselkeuzegedrag. Om daarmee bedrijven in de agrifood-  en de tuinbouwsector te helpen interventies te ontwikkelen en te implementeren die impact hebben: die bijdragen aan duurzaamheid, aan een gezonde en vitale samenleving. Deze interventies willen bovendien uitvoerbaar zijn voor de stakeholders die de keuze-architectuur voor consumenten beïnvloeden. Op dit moment zijn inzichten in effecten van interventies nog veel versnipperd en ligt er dus een wetenschappelijke uitdaging om deze inzichten gestructureerd bijeen te brengen. 

Om te komen tot “Interventies met impact” is het belangrijk om interventies te ontwikkelen die (1) leiden tot gedragsverandering bij consumenten en (2) door stakeholders geïmplementeerd worden. De centrale vraag van deze PPS is “Welke factoren hebben welk effect op voedselkeuzegedrag in real life settings? En met welke impact op de algehele gezondheid en duurzaamheid?”. Vervolgens is de vraag hoe aantrekkelijk het is voor stakeholders om deze interventies daadwerkelijk te implementeren. De praktijk en de wetenschappelijke expertise op het gebied van gedragsverandering sluiten nog niet goed op elkaar aan, terwijl bedrijven en instellingen juist behoefte hebben aan die inzichten.

VOORTGANG 2017
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2017 van Food, Value and Impact