Fenotypische plasticiteit in wortelarchitectuur: de sleutel tot tolerantie voor parasitaire aaltjes in planten?

PROJECTINFORMATIE
Projectnummer: TU18152
Thema:  Duurzame Plantaardige Productie
Looptijd:
2019 - 2023
Budget publiek: € 400.000
Budget privaat:  € 174.000 
Projectleider: Geert Smant / geert.smant@wur.nl
Kennisinstelling: 
Wageningen Universiteit – Laboratorium voor Nematologie (WU-NEMA)

SAMENVATTING
Dit onderzoeksproject beoogt antwoord te geven op de volgende vragen:
1. Hoe kan tolerantie voor aaltjes in planten eenduidig worden gekwantificeerd?
2. Is er binnen natuurlijke populaties van planten aanzienlijke kwantitatieve variatie voor deze eigenschap aanwezig?
3. Wat is de genetisch basis van deze kwantitatieve variatie in tolerantie?
4. Is deze kwantitatieve variatie is gebaseerd op veerkracht in architectuur van het wortelstelsel onder invloed van heterogene biotische stress door aaltjes?
5. Welke moleculaire en cellulaire processen liggen aan deze veerkracht ten grondslag?

VOORTGANG 2019
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2019 van Fenotypische plasticiteit in wortelarchitectuur: de sleutel tot tolerantie voor parasitaire aaltjes in planten?.