FAB+: integratie van natuurlijke plaagbestrijding en doeltreffende diversificatie in plantaardige productiesystemen

PROJECTINFORMATIE
Projectnummer: TU18088
Thema:  Duurzame Plantaardige Productie
Looptijd:
2019 - 2022
Budget publiek: € 420.000
Budget privaat: € 420.000
Projectleider: Hilfred Huiting / hilfred.huiting@wur.nl
Kennisinstelling: 
Wageningen University & Research, Open Teelten

SAMENVATTING
Dit project beoogt het vergroten van biodiversiteit voor een gezond en weerbaar teeltsysteem, inclusief een nadrukkelijker bijdrage van natuurlijke vijanden (en bestuivende insecten). Een van de maatregelen is de implementatie van groenstroken (kruidenrijke akkerranden, FAB-stroken (functionele agrobiodiversiteit), bloemenstroken, graspaden).

VOORTGANG 2019
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2019 van FAB+: integratie van natuurlijke plaagbestrijding en doeltreffende diversificatie in plantaardige productiesystemen.