Exploitation of high-tech plant phenotyping tools for breeding companies and growers

PROJECTINFORMATIE
Projectnummer: HT17222
Thema: High Tech & Digitale Transformatie
Looptijd: 2018 - 2021                   
Budget publiek: € 1.116.000
Budget privaat:  € 1.116.000
Projectleider:  Rick van de Zedde / rick.vandezedde@wur.nl
Kennisinstelling: Wageningen University & Research 

SAMENVATTING
De maatschappij staat voor de grote uitdaging om voldoende gezond voedsel te produceren voor een groeiende wereldbevolking, terwijl juist trends laten zien dat de opbrengsttoename van voedselgewassen aan het afvlakken is. Er moeten efficiëntere voedselgewassen gevonden en/ of gecreëerd worden, deze screening hiervan kan op grote schaal plaatsvinden door plant fenotyperingstechnologie, oftewel het automatisch analyseren van de groei en de gezondheid van planten. Plant phenotyping is een nieuw onderzoeksgebied dat veel belangstelling heeft gewonnen zowel in de academische wereld als bij de industrie, met name veredelaars en high-tech partners. Het is een breed terrein en heeft ondertussen geleid tot een beter begrip van het functioneren van de plant in relatie tot zijn genetische eigenschappen. Anderzijds is de ontwikkeling van methoden en apparaten die op een niet-destructieve manier kwantificeren hoe de planten groeien met een snelle opmars bezig. Deze metingen worden gedaan in meerdere ontwikkelingsfasen van de plant. In de academische wereld zijn grote consortia waar Wageningen University & Research (WUR) partner in is op grote schaal infrastructuur aan het ontwikkelen, methoden voor experimenten en data-analyse aan het uitwerken. Inzichten en nieuwe toepassingen zullen via dit project ontsloten worden voor het bedrijfsleven. Binnen deze samenwerking worden verschillende concrete use cases uitgewerkt om nieuwe ontwikkelingen te verkennen en te vertalen naar een concrete toepassingen.

VOORTGANG 2018
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2018 van Exploitation of high-tech plant phenotyping tools for breeding companies and growers.

VOORTGANG 2019
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2019 van Exploitation of high-tech plant phenotyping tools for breeding companies and growers.