EuroMix

PROJECTINFORMATIE
Projectnummer: EU-2016-05
Koepel: Voedselveiligheid
Looptijd: 2016 - 2019
Budget publiek: € 281.817
Projectleider: Hilko van der Voet
Kennisinstelling: DLO

SAMENVATTING
Er is grote behoefte aan nieuwe test-strategieën voor de gezondheidseffecten van gewasbeschermingsmiddelen en andere chemische stoffen. Het doel van dit project is de ontwikkeling van een hanteerbare, experimenteel gevalideerde en gefaseerde aanpak voor de risicobeoordeling van gewasbeschermingsmiddelen voor mens en milieu.

VOORTGANG 2017
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2017 van EuroMix

VOORTGANG 2016
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2016 van EuroMix